Служба общая Христа ради юродивым, Пелагии, Параскеве и Марии Дивеевским

Служба общая Христа ради юродивым, Пелагии, Параскеве и Марии Дивеевским. Составлена по Общей Минее.

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Блаже́нная имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] богому́драя,/ чи́стая твоя́ душа́,/ правове́рным смы́слом сия́ющи,/ облиста́ющи доброде́телей светлостьми́,/ озаря́ет ве́рных исполне́ние,/ бесо́вскую тьму отгоня́ющи:/ те́мже я́ко прича́стницу тя/ Невече́рней благода́ти,// ублажа́ем благоче́стно вси, досточу́дная.

Име́ющи ду́шу ми́лостивну,/ и чист по́мысл, и се́рдце бо́дро,/ ве́ру  небла́зненну,/ и любо́вь вои́стинну нелицеме́рну,/ от земли́ преста́вилася еси́ к Небе́сным,/ и с ли́ки пра́ведных водворя́ешися:/ те́мже тя почита́ем свяще́нными пе́сньми,/ и благоче́стно вси сла́вим,// досточу́дная имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е].

Боже́ственными уче́нии укрепля́ющися,/ стра́сти плотски́я от души́ отгна́ла еси́,/ и Святе́й Тро́ице селе́ние преочище́нное была́ еси́:/ тем к Боже́ственней жи́зни преста́вилася еси́,/ Бо́гу соблюда́ющу и ны́не/невреди́мо твое́ блаже́нное те́ло,/ Боже́ственным судо́м,/ и́мже Сам весть,// прославля́яй тя я́ве, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е].

Сла́ва, глас 1:

Ка́ко не диви́мся житию́ твоему́?/ Или́ не похва́лим, преподо́бная имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е],/ житие́ твое́ равноа́нгельное?/ По́мысла целому́дренное, и кро́тости твоея́ смире́нное и молчали́вое,/ ми́лостыни неоску́дное?/ Все́ми доброде́тельми украси́лася еси́, блаже́нная:/ те́мже ожида́ет тебе́ неизглаго́ланная ра́дость,// и Небе́сное Ца́рствие.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Всеми́рную сла́ву,/ от челове́к прозя́бшую/ и Влады́ку ро́ждшую,/ Небе́сную дверь воспои́м, Мари́ю Де́ву,/ Безпло́тных песнь и ве́рных удобре́ние:/ Сия́ бо яви́ся не́бо и храм Божества́,/ Сия́, прегражде́ние вражды́ разруши́вши,/ мир введе́ и Ца́рствие отве́рзе;/ Сию́ у́бо иму́ще ве́ры утвержде́ние,/ Побо́рника и́мамы, из Нея́ ро́ждшагося Го́спода/ Дерза́йте у́бо, дерза́йте, лю́дие Бо́жии,/ и́бо Той победи́т враги́,// я́ко Всеси́лен.

Вход Проки́мен дне И чте́ния три

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией/ и не прико́снется их му́ка/ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре/ Ибо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено/ И, вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́/ Яко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́/ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т/ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки/ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́// и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние

(главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго/ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́цдобро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их/ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м/ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и  возложи́т шлем – суд нелицеме́рен/ Прии́мет щит непобеди́мый –  преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя/ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на намере́ние полетя́т,/ и от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды/ Вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло/ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их, и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных/ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́/ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́ков,/ я́ко дана́ есть от Го́спода  держа́ва вам// и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние

(глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет/ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется/ Седи́на же есть му́дрость  челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное/ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть,/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть/ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́/ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив/ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга/ Уго́дна бо бе́ Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия/ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е/ Яко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́// и посеще́ние во избра́нных Его́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом и жили́ще/ Ду́ха Пресвята́го,/ прему́драя имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], была́ еси́:/ те́мже и нас до́мы Того́ соде́лай,// святу́ю твою́ па́мять почита́ющих.

Стих: Пра́ведницы во ве́ки живу́т,// и в Го́споде мзда их.

Житие́ твое́ я́ко со́лнце/ в сердца́ ве́рных возсия́,/ чудеса́ испуща́я:/ те́мже и нассве́том Невече́рним озари́,// всечестну́ю твою́ па́мять почита́ющих.

Стих: Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину,// и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́.

Не преста́й моля́щися, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е],/ о при́сных твои́х рабе́х,/ и́хже духо́вным твои́м житие́м просвети́ла еси́,/ да вси честно́е твое́ пра́зднество,// веселя́щеся почита́ем.

Сла́ва, глас 4:

Земны́й а́нгел и Небе́сный челове́к/ яви́лася еси́, преблаже́нная,/ исто́чник умиле́ния, ми́лости тече́ние,/ пучи́на чуде́с, струя́ исцеле́ний,/ имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] досточу́дная,/ ма́слина Бо́жия вои́стинну плодови́та,/ еле́ем трудо́в твои́х/ просвеща́ющи ве́рно хва́лящих тя,/ и моля́щи Человеколю́бца, от бед изба́вити// любо́вию чту́щия всечестну́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная,/ утоля́ющи лю́тая на ны́ воста́ния,/ вся́кия ско́рби нас изменя́ющи,/ Тя бо Еди́ну тве́рдое и изве́стное утвержде́ние и́мамы/и Твое́ предста́тельство стяжа́хом,/ да не постыди́мся, Влады́чице,/ Тя призыва́ющии,/ потщи́ся на умоле́ние Тебе́ ве́рно вопию́щих:/ ра́дуйся, Влады́чице, всех по́моще,// ра́досте и покро́ве, и спасе́ние душ на́ших.

Тропа́рь, глас 1:

Глас апо́стола Твоего́ Па́вла услы́шавши глаго́лющ:/ мы юро́ди Христа́ ра́ди,/ раба́ Твоя́, Христе́ Бо́же, имяре́к: [Пелаги́я Параске́ва Мари́я]/ юро́да бысть на земли́ Тебе́ ра́ди:/ те́мже па́мять ея́ почита́юще, Тебе́ мо́лим:// Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка/ в  Тебе́, святе́м киво́те,/ я́коже рече́ пра́ведный Дави́д,/ яви́лася еси́ ши́ршая Небе́с,/ поноси́вши Зижди́теля Твоего́:/ сла́ва Все́льшемуся в Тя;/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́;// сла́ва Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

На у́трени,

на Бог Госпо́дь: тропа́рь то́йже

По 1-й кафи́сме седа́лен, глас 5

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Тве́рдаго адама́нта, и столпа́ непоколеби́ма вра́жиими прило́ги, богоно́сную имяре́к: [Пелаги́ю Параске́ву Мари́ю], пе́сньми почти́м: терпе́нием бо вои́стинну посрами́вшу сопроти́внаго врага́, и без ве́сти его́ сотвори́вшу, и ны́не моля́щуся о спасе́нии душ на́ших. Два́жды

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ужа́сно чу́до зача́тия, и несказа́нен о́браз рождества́, в Тебе́ позна́ся, Чи́стая Присноде́во: ужаса́ет мой ум, и удивля́ет по́мысл Сла́ва Твоя́, Богоро́дице, всем простре́ся, во спасе́ние душ на́ших.

По 2-й кафи́сме седа́лен, глас 4

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Посто́м и воздержа́нием, и на земли́ лега́нием, увяди́ла еси́ плотски́я стра́сти: ду́шу же просвети́ла еси́, и на Небесе́х от Христа́ вели́кое возме́здие восприя́ла еси́ Тем благоугоди́ла еси́ Бо́гу, досто́ин сосу́д чуде́с и по кончи́не яви́лася еси́ притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во  Мари́е] преблаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́. Два́жды

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным рождество́м Твои́м, истле́вшее страстьми́ земноро́дных ме́ртвенное существо́: и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к жи́зни нетле́ния Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя,/ свята́я блаже́нная ма́ти на́ша имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е],/ и чтим святу́ю па́мять твою́:/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный:

Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́.

Се удали́хся бе́гая, и водвори́хся в пусты́ни.

Слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́.

Храни́т Госпо́дь ду́ши преподо́бных Свои́х.

Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́.

По полиеле́и седа́лен, глас 4

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Яви́лася еси́ чу́дна в терпе́нии твое́м, вся́чески Христу́ угоди́ла еси́, преблаже́нная имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], му́дрою мы́слию утверди́ла еси́ ду́шу твою́, порабо́тивши плотска́я мудрова́ния ду́ху, и избра́вши до́брая, е́же Бо́га ра́ди тружда́тися, му́жески глаго́лала еси́: а́ще и я́ра зима́, но сла́док рай; боле́зненно е́же тружда́тися, но блаже́нно восприя́тие Те́мже, преблаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ ду́ши на́ша. Два́жды

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тебе́ велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: Ты еди́на Благослове́нная, из Тебе́ бо неизрече́нно роди́ся Христо́с Бог наш.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са

Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых.

Вся́кое дыха́ние:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:

Челове́че Бо́жий, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] чу́дная,/ ты у́бо возше́дши на ле́ствицу доброде́телей,/ по не́йже возшла́ еси́ к Го́рнему Иерусали́му/ и та́мо узре́ла еси́ жела́емаго Христа́/ Его́же ра́ди плоть твою́ изнури́ла еси́,/ и те́ло ме́ртвенное на безсме́ртную жизнь измени́ла еси/ И о нас непреста́нно моли́ся,/ дарова́ти душа́м на́шим// мир и ве́лию ми́лость.

Кано́н, глас 4

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний  пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма// Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

 

Припе́в: Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], моли́ Бо́га о нас.

Прича́стием е́же к Бо́гу, преподо́бная, свет была́ еси́, и к Нему́ отлучи́вшися, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] блаже́нная, жела́нием кра́йним, благи́м наде́ждам свои́м, ма́ти, исполне́ние прия́ла еси́.

Жела́нием е́же к Бо́гу распала́ема, мир оста́вила еси́, спу́тника обре́тши Христа́, ма́ти имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] сла́вная: с Ни́мже стезю́ прошла́ еси́ спаси́тельную ра́дующися.

Обогати́тися ника́коже истоща́емыми возжеле́вши, бога́тство и сла́ву вре́менную, му́драя, и пи́щу мимотеку́щую, и мирско́е достоя́ние доблему́дренно отри́нула еси́.

Богоро́дичен: Кра́сную и избра́нную и всечестну́ю разуме́в Тя Сын Бо́жий, Пренепоро́чная, Сын Твой бысть: сы́ны сотвори́ благода́тию, Богоро́дице, чту́щия Тя.

Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,// и прибе́жище, и утвержде́ние.

Усе́рдно к мы́сленным совлекла́ся еси́ дея́нием, побежда́ющи вра́жия полки́, посо́бием Боже́ственнаго Ду́ха.

Ра́нами и моли́твенным воздержа́нием, и бие́нии, преподо́бная, стра́сти мирски́я, ма́ти имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], уязви́ла еси́.

Умори́ врага́ блаже́нная Твоя́, Иису́се, имяре́к: [Пелаги́я Параске́ва Мари́я], умерщвле́ния Твоего́, Влады́ко, живоно́снаго ра́достно возжеле́вши.

Богоро́дичен: Избавля́ющаго челове́ки преслуша́ния лю́таго паде́ния, всему́ вино́внаго, Чи́стая и Всенепоро́чная, родила́ еси́.

Седа́лен, глас 5

Подо́бен: Собезнача́льное:

Согла́сием Боже́ственным озаря́ема, в пути́ веду́щия к Боже́ственным сия́нием ходи́ла еси́ ве́рно, ма́ти преподо́бная, и враго́в отбе́гши прило́гов, дщерь све́та и дне яви́лася еси́, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] богоблаже́нная.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, гра́де христиа́нский, изба́ви лю́ди Твоя́ от бед приле́жно зову́щия, и проти́вися враго́м го́рдым мы́сленным, да вопие́м Ти: ра́дуйся, Благослове́нная.

Песнь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста́ в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Соедини́вшися стезе́ пра́вды, в богоспаса́емый Боже́ственный Град возшла́ еси́, преподо́бная имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], спаси́тельным сия́нием обогати́вшися.

Единообра́зный, преподо́бная имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], смысл богоно́сный ви́девши, Боже́ственными повестьми́, и Боже́ственною оде́ждею оде́ялася еси́.

Се́рдце твое́ скрижа́ль очище́ну, Свята́го Ду́ха благода́ть обре́тши, ма́ти имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], написа́ соверше́нно безстра́стие, ве́ру и любо́вь нелицеме́рную.

Богоро́дичен: Седя́й на Престо́ле превознесе́нне херуви́мстем, я́ко престо́л Тя име́я, Мари́е Богоневе́сто, на рука́х Твои́х почи́, препросла́вленный Бог наш.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди мой,/ свет в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения// ве́рою воспева́ющия Тя.

Пресве́тлую зарю́, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], прии́мши, я́ко со́лнце яви́лася еси́, и де́монскую тьму отгна́ла еси́, достосла́вная.

Твои́м жела́нием, Христе́, окрили́вшися всепреподо́бная имяре́к: [Пелаги́я Параске́ва Мари́я], жела́ние теле́сное, я́коже изгре́бие мирско́е оттрясе́.

Си́лою Боже́ственною ду́шу укрепи́вши, в мир всели́лася еси́, опустева́ющи стра́сти, ма́ти богому́драя имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е].

Богоро́дичен: Рече́ние преста́ тле́нное, Де́ва бо нетле́нно роди́ Бо́га Сло́ва, па́че естества́ и сло́ва Де́ва пребыва́ет.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию.

Ум твой весь к Бо́гу простира́ющи, непреста́нными поуче́нии, плотски́я любве́ не пощаде́ла еси́, благи́х тебе́ хода́тайству, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], присвое́ние.

Ни скве́рны, ни вра́ски прия́ла еси́, блаже́нная, посреде́ тебе́ ми́ра живу́щей, ча́стыми же па́че мольба́ми твои́ми очища́еши от душе́вныя скве́рны, притека́ющия к тебе́.

Ты плотски́х мудрова́ний вы́шше име́ющи по́мысл, безстра́стия оде́ждею, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], оде́ялася еси́.

Богоро́дичен: Усты́ и по́мыслы и се́рдцем, Пресвята́я Богоро́дице, Тя пропове́дуем: Тобо́ю Бо́гу примири́хомся, отринове́ннии преступле́нием пе́рвее пра́отца.

Конда́к, глас 8:

Вы́шния красоты́ жела́ющи,/ ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вила еси́,/ нестяжа́нием су́етнаго ми́ра,/ Ангельское житие́ проходя́щи, сконча́вшися, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] блаже́нная:// с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Икос:

Ка́ко возмогу́ гре́шный аз, и скве́рный душе́ю вку́пе и те́лом, исписа́ти е́же во  пло́ти сый, равноа́нгельное житие́ твое́, и пресла́вная чудеса́? Аще у́бо мно́зи прему́дрии не дости́гнут испове́дати мно́гаго твоего́ терпе́ния и смире́ния, и те́плыя ко Христу́ любве́, но оба́че наде́яся на твое́  беззло́бие, о блаже́нная, си́це вопию́ ти: ра́дуйся, пресве́тлая звездо́, от восто́ка доброде́телей возсия́вшая и вселе́нную чудесы́ озари́вшая. Ра́дуйся, возненави́девшая роди́тельскую любо́вь, Христа́ же еди́наго, над все́ми су́щаго Бо́га, всем се́рдцем возлюби́вшая, и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довала еси́. Ра́дуйся, я́ко бу́йственное и юро́дственное по апо́столу жи́тельство избра́вшая. Ра́дуйся, премени́вшая тле́нная и нестоя́щая, наде́ждею бу́дущих благи́х. Ра́дуйся, я́же дре́внему Иову уподо́бившаяся терпе́нием. Ра́дуйся, страстоте́рпице Христо́ва непобеди́мая, но при́сно побежда́ющая диа́вола твои́м смире́нием. Ра́дуйся, я́же я́ко дре́вний он Ла́зарь ни́щий, ны́не почива́еши в ло́не Авраа́мли. Ра́дуйся, я́же по отше́ствии от ми́ра сего́, су́щим в беда́х и искуше́ниих гото́ва обрета́ешися предста́тельница и засту́пница Ра́дуйся, везде́ призыва́ющих тя бы́стро предваря́еши Ра́дуйся, богому́драя имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е].

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Содержи́ма Христоподо́бною, ма́ти имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], Боже́ственною любо́вию други́х спасти́, ра́достно вся сама́ вопию́щи издала́ся еси́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

С Небесе́ тебе́ пода́нную, ма́ти имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], прие́мши пи́щу, се́ю препита́ла еси́ благопоко́рно прие́млющия твоя́ повеле́ния, и до́лу влеку́щий грех оставля́ющия, блаже́нная.

После́довавши оте́ческим преда́нием, ма́ти имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] му́драя, па́губы злочести́выя бе́гати запове́дала еси́ зову́щим: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся: Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р Дании́л,/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Всесве́тлая ты была́ еси́ звезда́, су́щия в ти́не страсте́й приводя́щи к животу́: твори́ши бо жены́ нечи́стыя целому́дренно  жи́ти, и отго́ниши лю́тыя неду́ги, вопию́щи:благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Су́щи цела́ умо́м в скро́ве му́дрых чуде́с, преподо́бная, мно́гия улови́ла еси́ юро́дствовати Го́спода ра́ди, ве́дущи наруга́ема бы́ти, вопию́щи чисте́йшею душе́ю, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е]: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Соверше́н еди́н Госпо́дь, Иже Свои́х сла́вяй по достоя́нию, износи́му тя и гро́бу посыла́ему, блаже́нная, а́нгельскими светлослове́ньми почита́ет зову́щую: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Избавля́яй нас возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во Чи́стая, Его́же моли́, Влады́чице, просвети́ти пою́щия Тя, и обстоя́ния нас изба́вити вопию́щих: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́// Тем веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Всем се́рдцем, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е], Тро́ице усе́рдно предложи́вшися, и от Нея́ лучи́ благоде́тельно прие́мши, светови́дна была́ еси́, и со Ангелы лику́еши.

Жела́нием Боже́ственным приедини́вшися, и воздержа́нием просвеща́ема, бу́дущих благ в прича́стии уже́ бы́вши, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] богоблаже́нная, и в наслажде́нии.

Твои́ми боле́зньми и по́ты прия́ла еси́ весе́лие, ника́коже конца́ иму́щее: в не́мже пита́ющися, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] преблаже́нная, и нас непреста́нно помина́й.

Богоро́дичен: Спаси́ мя, ро́ждшая всех Изба́вителя и Благоде́теля, разори́ души́ моея́о́блаки, Све́та о́блаче Свята́я Влады́чице, и си́льна соде́лай на стра́сти борю́щия мя.

Свети́лен:

Удали́вшися бе́гающи мирски́х сожи́тельства, Христу́ над все́ми Бо́гу на́шему непоро́чным житие́м благоугоди́ла еси́: Его́же ны́не моли́ о нас, рабе́х твои́х, ве́рою пра́зднующих всечестну́ю па́мять твою́, богому́драя имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е].

Богоро́дичен:

Му́дрость Ипоста́сную и Сло́во Пресу́щное, и врача́ всех поро́ждшая, Де́во, стру́пы и я́звы души́ моея́ исцели́ лю́тыя и многовре́менныя: и страстна́я утоли́ се́рдца моего́ помышле́ния.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ при́тчу/ терпе́ния и му́жества,/ преблаги́й Го́споди,/ пра́ведныя имяре́к: [Пелаги́и Параске́вы Мари́и], и многочуде́сныя,/ доброде́тельми и словесы́/ и де́лы сия́ющия,/ целому́дрием украша́емыя и кро́тостию/ Тем Твое́ неизрече́нное строе́ние сла́вим,/ Иису́се всеси́льне,// и Спа́се душ на́ших. Два́жды

Пра́ведна и незло́бива,/ и́стинна же и непоро́чна и ве́рна,/ уклоня́ющися от вся́кия зло́бныя ве́щи,/ показа́лася еси́, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е] блаже́нная,/ просвеще́нна доброде́тельми,/ и благоче́стием сия́ющи/ Тем тя ублажа́ем,/ и свято́е твое́ и честно́е днесь пра́зднуем успе́ние,// ра́дующеся, богому́драя.

Целому́дрием и благове́рием,/ я́ко багряни́цею многоце́нною оде́явшися, имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е],/ пра́вдою же и кро́тостию,/ я́ко Боже́ственным венце́м увенча́лася еси́,/ со стра́ждущими Христа́ ра́ди,/ ца́рствовати возжеле́ла еси́/ И ны́не Царю́ Сил предстои́ши,/ Иису́су Всеми́лостивому,// и Спа́су душ на́ших.

Сла́ва, глас 8:

Доброде́телей твои́х, богому́драя имяре́к: [Пелаги́е Параске́во Мари́е],/ исправле́ния уясни́ша ве́рных сердца́:/ кто́ бо слы́ша безме́рное твое́ смире́ние и терпе́ние, не удиви́тся?/ Еже ко всем кро́тость и беззло́бие,/ к скорбя́щим ми́лование/ и су́щим в беда́х ско́рое поможе́ние,/ пла́вающим немяте́жное приста́нище/ и путеше́ствующим благо́е по-спеше́ние,/ вся боголе́пно предвари́, досточу́дная/ И ны́не неувяда́емым венце́м венча́лася еси́/ от руки́ Вседержи́теля Бо́га,// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы рабо́в Твои́х,/ и изба́ви нас// от вся́кия ну́жды и печа́ли.

На Литурги́и

Блаже́нны от кано́на святы́я, пе́сни 3-я и 6-я на 8. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 208. Аллилу́ия, глас 1: Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О свята́я уго́днице Бо́жия, блаже́нная ма́ти на́ша имяре́к: [Пелаги́е Параске́во  Мари́е]! По́двигом до́брым подвиза́вшися на земли, восприя́ла еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́ Те́мже взира́юще на святы́й тво́й о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́ Ты же, предстоя́щи Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в нынешне́м ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Аминь.

Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
lynda course free download
download coolpad firmware
Download Premium WordPress Themes Free
udemy course download free